Auditor Management Systemen (M/V) - Auditeur de Syst mes de Management (H/F) - SECO

Employment Type

: Full-Time

Industry

: Non-Executive ManagementLoading some great jobs for you...

Country: BelgiumCompany: SECO Belgium - Head office

SECO heeft zich in twee belangrijke domeinen ontwikkeld: de technische controle van bouwprojecten en de certificatie, de inspectie en de technische goedkeuring van bouwproducten, -processen en -diensten. Een belangrijk deel van deze laatste activiteiten wordt uitgevoerd binnen de vzw BCCA.

De job:

BCCA vzw certifieert Management Systemen (kwaliteit, milieu, veiligheid e.a.) in de bouwsector en in aanverwante sectoren. Als Auditor Management Systemen :

 • Realiseert u audits van Management Systemen voor kwaliteit (ISO 9001), veiligheid (VCA, ISO 45001), milieu (ISO 14001), energie (ISO 50001), ...;
 • Voert u deze opdrachten uit bij bouwbedrijven van zowel grote als kleine omvang, bij producenten van bouwmaterialen en bij dienstverleners uit de sector;
 • Werkt u op een onafhankelijke, onpartijdige en betrouwbare manier, soms in teamverband;
 • Rapporteert u aan de interne co rdinatoren en de Certificatieraad die de auditvaststellingen reviewen;
 • Uw profiel:

 • U heeft een diepgaande interesse in de bouwsector en bent sterk gemotiveerd door kwaliteitszorg ;
 • U bent gekwalificeerd voor het uitvoeren van audits van QSHE-Management Systemen (ISO 9001, ISO 14001, VCA, ISO 45001, ...);
 • U beschikt over de nodige kwalificaties om deze audits te kunnen uitvoeren in de bouwsector en in aanverwante sectoren (industrie van bouwmaterialen, diensten) en kan een pertinente ervaring hierin aantonen;
 • U heeft een diploma Lead Auditor ;
 • U heeft een uitstekende communicatie- en taalvaardigheid;
 • U bent bij voorkeur drietalig N/F/E;
 • U kan onafhankelijk en in volstrekte onpartijdigheid werken;
 • U heeft minstens 3 jaar relevante ervaring als auditor van Management Systemen;
 • Het kunnen auditen van ge ntegreerde Management Systemen is een belangrijke troef.
 • De job biedt:

 • een dynamische en open werkomgeving in een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die streeft naar verbetering in de bouwsector ;
 • een grote autonomie in de organisatie van het eigen werk;
 • een stabiele bedrijfsomgeving met goede verloning, firmawagen en extralegale voordelen
 • Ge nteresseerd?

  Stuur uw CV en motivatiebrief, met vermelding met de code Auditor-MS , naar Manon Leemans, HR Business Partner, via waar uw dossier op volledig vertrouwelijke wijze zal behandelen worden.

  Surf voor meer informatie gerust naar en .

  De informatie die over u verzameld wordt, is bedoeld voor de afdeling HR van SECO om uw sollicitatie voor de bovenstaande functie te verwerken. De houdbaarheid van de gegevens is 6 maanden. U hebt recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering van deze of de beperking van de verwerking.
  U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar

  U hebt de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij een controle instantie.


  Launch your career - Upload your resume now!

  Upload your resume

  Loading some great jobs for you...